Dự án Hệ thống Chữa cháy Trung tâm Mua sắm Thành phố Tashkent Uzbekistan

Dự án Hệ thống Chữa cháy Trung tâm Mua sắm Thành phố Tashkent Uzbekistan

Chúng tôi đã cung cấp một hệ thống chữa cháy hoàn chỉnh cho Trung tâm mua sắm thành phố Tashkent Uzbekistan。
Tại ASENWARE, bạn có thể lựa chọn chất lượng tốt nhất của các thiết bị chữa cháy như bình chữa cháy, cuộn vòi, màn hình chữa cháy, vòi phun và ống mềm.