Hệ thống báo cháy thông thường Uganda Kampala Hotel Africana Vòi

Hệ thống báo cháy thông thường Uganda Kampala Hotel Africana Vòi

Vị trí dự án: Uganda Kampala
Tên tòa nhà: Hotel Africana
Sản phẩm chính: Hệ thống điều khiển báo cháy 8 vùng thông thường AW-CFP2166
Giới thiệu: Khách sạn Africana là khách sạn 5 sao ở Uganda, rất nổi tiếng. Nhà phân phối tại địa phương của chúng tôi, Eng Henry đã mua hệ thống báo cháy thông thường 3 bộ 8 vùng vào năm 2012. Asenware đã cung cấp toàn bộ thiết kế cho dự án, bao gồm hệ thống điều khiển báo cháy thông thường.