Togo Jess Perfumery House Dự án Hệ thống Báo cháy Thông thường

Togo Jess House Perfumery Dự án Hệ thống Báo cháy Thông thường

Tên dự án: Hãng nước hoa Togo Jess
Các sản phẩm chính: Hệ thống báo cháy thông thường của Asenware bao gồm đầu báo khói, chuông báo động, loa báo cháy, điểm gọi bằng tay, v.v.