Thái Lan Patumwan Resort Dự án hệ thống báo cháy địa chỉ

Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Khu nghỉ dưỡng Patumwan Thái Lan

Hệ thống phòng cháy chữa cháy địa chỉ Asenware được sử dụng ở Khu nghỉ dưỡng Patumwan Thái Lan
Vị trí dự án: Thái Lan
Tên tòa nhà: Patumwan Resort
Các sản phẩm chính: Hệ thống báo cháy địa chỉ bao gồm Mô-đun cách ly, Bộ báo cháy địa chỉ, Đầu báo khói có địa chỉ, Đầu báo nhiệt có địa chỉ, Hệ thống báo cháy có địa chỉ, Điểm gọi bằng tay có địa chỉ, Chuông báo có địa chỉ