Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Tháp Aletqan của Ả Rập Xê Út

Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Tháp Aletqan của Ả Rập Xê Út

Địa điểm: Saudi Abrabia
Tên dự án: Tòa nhà Aletqan
Sản phẩm của Asenware Hệ thống điều khiển báo cháy địa chỉ AW-FP300 với hơn 1000 máy dò và đầu báo khói tia phản xạ tuyến tính hồng ngoại
Dự án hệ thống báo cháy địa chỉ
Dự án hệ thống báo cháy địa chỉ
Dự án hệ thống báo cháy địa chỉ