Philippines CRH ABOITIZ CEMENT FM200 Dự án

Philippines CRH ABOITIZ CEMENT FM200 Dự án

Tên dự án: Dự án XI MĂNG CRH ABOITIZ của Philippines
Sử dụng sản phẩm: Hệ thống dập lửa FM-200
Kỹ sư đang cài đặt và thử nghiệm hệ thống FM200