Dự án Hệ thống Báo cháy Bệnh viện Philippine

Dự án Hệ thống Báo cháy Bệnh viện Philippine

1. Tên dự án: Bệnh viện chẩn đoán Mateo Sta Maria Bulacan
Sử dụng hệ thống báo cháy địa chỉ Asenware
2.Tên dự án: Trung tâm Y tế Thành phố Ilagan
Địa chỉ nhà; Ilagan, Isabela
Sử dụng hệ thống báo cháy địa chỉ Asenware