Quốc gia HP

Chuỗi dự án Hệ thống Báo cháy của Chính phủ Philippines (1)

1. Dự án DPWH (Sở Công chính và Đường cao tốc - Xe hơi) của Chính phủ Sử dụng Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Asenware
2.JMP (Cục Quản lý Nhà tù và Tổng hợp) Dự án của Chính phủ Rizal Sử dụng Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Asenware