Dự án Trung tâm Dữ liệu Huawei Yangon tại Myanmar

Dự án Trung tâm Dữ liệu Huawei Yangon tại Myanmar

Vị trí dự án: Myanmar Yangon
Tên tòa nhà: Trung tâm dữ liệu Huawei
Dữ liệu kết thúc: tháng 4 năm 2014
Sản phẩm chính: Bảng điều khiển báo cháy địa chỉ AW-AFP2188, Hệ thống chữa cháy FM200, Bảng điều khiển báo cháy thông thường AW-CFP2166 , Mô-đun đầu vào và đầu ra, Điểm gọi bằng tay
Giới thiệu: Trung tâm dữ liệu Huawei là trung tâm dữ liệu dạng container lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, hệ thống chữa cháy FM200 được sử dụng trong phòng cấp điện, bên trong có nhiều tủ điện và dây cáp. Hệ thống FM200 bao gồm 5 xi lanh 120L, và một hộp cung cấp điện 24VDC để điều khiển các van điện từ của xi lanh.