Myanmar Ga Mone Pwint Bán toàn bộ Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ

Myanmar Ga Mone Pwint Bán toàn bộ Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ

Tên dự án: Bán nguyên căn Ga Mone Pwint.
Sản phẩm chính: Hai bảng điều khiển dòng FP100 có địa chỉ hoạt động ròng, hơn 500 bộ dò, sử dụng phần mềm giám sát đồ họa để giám sát toàn bộ hệ thống trong máy tính.