Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Ulan Bator của Mông Cổ

Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Ulan Bator của Mông Cổ

Tên dự án: Academy Residence 1
Vị trí dự án: Ulan bator, Mông Cổ
Giới thiệu dự án: 5 chiếc tủ báo cháy địa chỉ FP100 có chức năng mạng. Giám sát bằng phần mềm đồ họa Asenware. Máy dò 2693 chiếc.