Mông Cổ Hunnu Residence Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Thông minh

Mông Cổ Hunnu Residence Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Thông minh

Tên dự án: Mongolia Hunnu Residence
Sản phẩm chính: 24 tòa nhà dân cư của dự án sử dụng hệ thống báo động loạt địa chỉ thông minh asenware , Dòng AW-FP100 có thể được cấu hình chỉ với một vài thiết bị cho các ứng dụng tòa nhà nhỏ hoặc cho một khu vực rộng lớn hoặc ứng dụng cao tầng. Chỉ cần thêm thiết bị bổ sung cho phù hợp với ứng dụng như máy dò, mô-đun và các thiết bị tương thích khác. Nó được cung cấp với tủ xếp hạng IP 30 (tiêu chuẩn)