Dự án Hệ thống Báo cháy Thông thường Khu nhà Phật Vàng Mông Cổ

Dự án Hệ thống Báo cháy Thông thường Khu nhà Phật Vàng Mông Cổ

Vị trí dự án: Trung tâm Zaisan, Mông Cổ
Tên tòa nhà: Cư xá Phật Vàng
Giới thiệu dự án: 10 đơn vị bảng điều khiển thông thường 32 vùng và 10 bộ lặp do Asenware Ltd. cung cấp.