Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ tại Thành phố THỰC PHẨM Mông Cổ

Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ tại Thành phố THỰC PHẨM Mông Cổ

Trung tâm thực phẩm Mông Cổ "FOOD CITY" là nơi mua trực tiếp các sản phẩm thực phẩm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế "ISO 22000" và "HACCP", lành mạnh, an toàn, đảm bảo và được kiểm nghiệm từ các nhà sản xuất và nhà cung cấp. Điều quan trọng là các công ty, nhà nhập khẩu, cá nhân và công ty phải hoạt động và hợp tác với nhau, sử dụng thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn trên, có kiến thức về tiêu chuẩn, tham gia các khóa đào tạo và đạt được chứng nhận, và cung cấp cho khách hàng thực phẩm lành mạnh và an toàn.
Chúng tôi đã cung cấp một bộ thiết kế và lắp đặt hệ thống báo cháy hoàn chỉnh cho dự án này, bao gồm bảng điều khiển chữa cháy địa chỉ, đầu báo khói, đầu báo nhiệt, v.v.