Dự án Hệ thống Báo cháy Thông thường tại Địa điểm Maldives Fenaka Henbadhoo

Maldives Fenaka Henbadhoo Dự án Hệ thống Báo cháy Thông thường Khu 4

Tên dự án: Trang web Maldives Fenaka Henbadhoo
Sản phẩm chính: Hệ thống báo cháy thông thường Asenware 4 Zone đã qua sử dụng bao gồm đầu báo khói, chuông báo động, bảng điều khiển, v.v.