Dự án hệ thống báo cháy địa chỉ Maldives

Giải pháp Beacon Maldives Đang tiến hành cài đặt và lập trình cho 2 dự án

Tên dự án: Dự án hệ thống báo cháy địa chỉ Maldives
Sử dụng sản phẩm: hệ thống báo cháy địa chỉ
Giải pháp Beacon Maldives Đang tiến hành cài đặt và lập trình cho 2 dự án
1- MA. Dhonhiri vilu
2- M.Feeroazuge