Dự án máy dò khói chùm báo cháy thông thường của nhà kho Kenya

Dự án máy dò khói chùm báo cháy thông thường của nhà kho Kenya

Tên dự án: Dự án máy dò khói chùm tia ở Kenya
Sử dụng sản phẩm: Đầu báo cháy chùm tia báo cháy thông thường và điểm gọi thủ công , Thử nghiệm đầu báo chùm tia trong kho
Hiệu chuẩn và cài đặt máy dò tia , Bộ phận kính phá vỡ thủ công Asenware và thiết bị phát âm thanh báo động tại một trong các cơ sở kho hàng