Jordan DHL Dự án Hệ thống Báo cháy Thông thường Chỉ dành cho Hàng hóa Hàng không

Jordan DHL Dự án Hệ thống Báo cháy Thông thường Chỉ dành cho Hàng hóa Hàng không

Chúng tôi đã cung cấp hệ thống báo cháy cho DHL Jordan, một công ty hậu cần đẳng cấp thế giới, được thiết kế để giảm nguy cơ hỏa hoạn trong các kho hậu cần