Indonesia Montigo Resort Batan Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ

Indonesia Montigo Resort Batan Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ

Vị trí dự án: Indonesia
Tên tòa nhà: Tòa nhà batan resort Montigo
Sản phẩm chính: Bảng điều khiển báo cháy địa chỉ (AW-AFP2100), đầu báo khói, mô-đun đầu vào, mô-đun đầu ra.
Asenware đã cung cấp toàn bộ thiết kế cho dự án, bao gồm hệ thống báo cháy, bảng điều khiển báo cháy địa chỉ series 2100, hơn 800 thiết bị.
Để phù hợp với nhu cầu thiết kế dự án, tủ điều khiển báo cháy được thiết kế với chức năng điều khiển liên kết giúp sử dụng linh hoạt với các sản phẩm liên quan khác từ ASENWARE để tạo thành hệ thống báo cháy và liên kết tích hợp điều khiển thông minh.
Hệ thống cài đặt và kiểm tra
Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp tại địa phương, hỗ trợ kỹ thuật.