Dự án Hệ thống Báo cháy Chung cư của Chính phủ Indonesia

Dự án Hệ thống Báo cháy Chung cư của Chính phủ Indonesia

Vị trí dự án: Căn hộ chính phủ Indonesia

Sản phẩm chính: Bảng điều khiển báo cháy địa chỉ 2100 AW-AFP2100, Bảng điều khiển điện thoại báo cháy AW-FTP2000, Đầu báo khói AW-CSD811, AW-CSD812 và Điểm gọi bằng tay.

Giới thiệu: Chung cư Chính phủ bao gồm 25 tầng, sử dụng hơn 500 đầu báo trong toàn bộ tầng, Tầng 1 chủ yếu dành cho hệ thống giám sát lắp đặt bảng điện thoại chữa cháy và bảng điều khiển báo cháy địa chỉ.

Asenware đã cung cấp toàn bộ thiết kế cho dự án, bao gồm hệ thống báo cháy, bảng điều khiển báo cháy địa chỉ series 2100, hệ thống điện thoại chữa cháy và đầu báo khói 811 series.