Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Văn phòng Công viên Arihant Nitco tại Ấn Độ, Châu Á

Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Văn phòng Công viên Arihant Nitco tại Ấn Độ

Vị trí dự án: Chennai, Ấn Độ
Tên tòa nhà: Arihant Nitco Park
Sản phẩm chính: Asenware cung cấp bao gồm bảng điều khiển báo cháy địa chỉ, đầu báo khói, chuông báo cháy, v.v.
Asenware FP 100 Hệ thống báo cháy địa chỉ được sử dụng ở Ấn Độ Dự án văn phòng Arihant Nitco Park
Công viên Arihant Nitco
Ưu đãi Asenware bao gồm bảng điều khiển báo cháy địa chỉ, đầu báo khói, chuông báo cháy, v.v.