Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ IP Công nghệ Ai Cập

Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ IP Công nghệ Ai Cập

Vị trí dự án: Công nghệ IP Ai Cập
Sản phẩm chính: Dự án Công nghệ IP Ai Cập sử dụng hệ thống báo cháy địa chỉ Asenware AW-FP100 hơn 350 chiếc đầu báo với hệ thống vòi phun nước, VAN CỔNG OS & Y , Van kiểm tra im lặng , HÚT KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG , 2 cách đầu vào, van giảm áp , đầu phun chữa cháy , Đôi cửa cuộn vòi chữa cháy