Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Ecuador Tablicon Planta

Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Ecuador Tablicon Planta

Tên dự án: Ecuador Tablicon Planta
Sản phẩm chính: Hệ thống báo cháy địa chỉ Asenware đã qua sử dụng bao gồm đầu báo khói, chuông báo động, Bộ điều chỉnh âm thanh chớp cháy, Điểm gọi bằng tay, Hệ thống điều khiển sơ tán bằng giọng nói, v.v.