Dự án hệ thống báo cháy thông thường Burkina Faso BONKOUGOU PHÂN PHỐI

Dự án hệ thống báo cháy thông thường Burkina Faso BONKOUGOU PHÂN PHỐI

Tên dự án: Dự án phân phối Bonkougou
Sản phẩm chính: Hệ thống báo cháy thông thường Asenware đã qua sử dụng Bao gồm đầu báo khói, chuông báo động, loa báo cháy Strobe Sounder, điểm gọi thủ công, v.v.
dự án hệ thống báo cháy thông thường