Dự án Hệ thống ngăn chặn đám cháy FM-200 của Chile Quebrada Blanca

Dự án Hệ thống ngăn chặn đám cháy FM-200 của Chile Quebrada Blanca

Đặt tên Proyect: QUEBRADA BLANCA
Vị trí dự án: Iquique, Chile
Dữ liệu kết thúc: ngày 22 tháng 3 năm 2021
Sản phẩm chính: Hệ thống dập lửa FM-200
Giới thiệu:
Mỏ Quebrada Blanca nằm ở Vùng Tarapacá phía Bắc Chile, ở độ cao 4.400 mét.Quebrada Blanca là một mỏ lộ thiên, lọc quặng để sản xuất đồng cực âm thông qua quá trình xử lý tại nhà máy SX-EW, Việc lắp đặt ngọn lửa FM200 hệ thống ngăn chặn đảm bảo sự an toàn của sản xuất
Dự án Hệ thống ngăn chặn đám cháy FM-200 của Chile Quebrada Blanca
Dự án Hệ thống ngăn chặn đám cháy FM-200 của Chile Quebrada BlancaDự án Hệ thống ngăn chặn đám cháy FM-200 của Chile Quebrada BlancaHệ thống ngăn chặn đám cháy FM-200