Dự án Hệ thống Báo cháy Tòa nhà NUTRABIEN của Chile

Dự án Hệ thống Báo cháy Tòa nhà NUTRABIEN của Chile

CHILE: Báo động cháy NUTRABIEN.
Vị trí dự án: Santiago, CHILE
Tên tòa nhà: NUTRABIEN
Sản phẩm chính: 1 Bảng báo cháy 32 vùng Hệ thống AW-CFP 2166-1, 120 Đầu báo khói và 60 Đầu báo nhiệt, 14 Điểm gọi bằng tay, 10 Loa âm thanh nhấp nháy.
Giới thiệu:
Công ty NUTRABIEN nổi bật là một trong những công ty quan trọng nhất tại CHILE trong việc sản xuất các loại thực phẩm lành mạnh và ít đường.
Nó có mặt trên khắp thị trường quốc gia, nhà máy sản xuất của nó có công nghệ cao nhất để sản xuất các sản phẩm của nó.