Dự án Hệ thống chữa cháy Trạm biến áp Điện cao thế CHILE

Dự án Hệ thống chữa cháy Trạm biến áp Điện cao thế CHILE

Vị trí dự án: Valparaíso, Chile
Tên tòa nhà: La Pólvora
Dữ liệu hoàn thành: ngày 30 tháng 4 năm 2021
Sản phẩm chính: Phòng bơm ASENWARE 500 GPM, Van xả nước, Vòng phun nước màu đỏ, Đầu dò IR3 và Cáp nhiệt 105ªC,
Tấm xả, phân kênh và ao cấp nước cho mạng lưới cứu hỏa
Việc cung cấp và kỹ thuật Hệ thống chữa cháy ASENWARE được thực hiện bởi All System Ingeniería y Proyectos Pirámide Ltda.
www.A33.cl Đại diện chính thức của Asenware