Dự án Hệ thống Trạm biến áp FM200 của Campuchia

Dự án Hệ thống Trạm biến áp FM200 của Campuchia

Vị trí: Trạm biến áp Campuchia
Sản phẩm chính: Bình FM200, Bảng điều khiển xả khí, Phụ kiện, Nguồn, Cáp chống cháy.
Giới thiệu: Hệ thống chữa cháy ASENWARE FM200 được sử dụng để bảo vệ phòng điều khiển cao thế trạm biến áp công suất GSKC. Kỹ sư ASENWARE đã hướng dẫn nhà thầu địa phương của chúng tôi hoàn thành dự án này thành công.
Trạm biến áp GSKC
Xi lanh FM200