Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Tháp Lớn UAE

Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Tháp Lớn UAE

Tòa tháp lớn này ở Ajman UAE. ASENWARE LPCB Hệ thống báo cháy địa chỉ được phê duyệt.
Tên tòa nhà: Tháp Ajman UAE
Sản phẩm chính:
Asenware đã cung cấp toàn bộ thiết kế cho dự án, bao gồm Bảng điều khiển báo cháy địa chỉ (AW-FP300), đầu báo khói có địa chỉ 、 đầu báo nhiệt có địa chỉ, v.v.